Hotels in Wuxi

Hotel Name Town Star Price
Good Luck Hotel -
No. 317 Zhong Shang Road, Chong An District, Wuxi, Jiang Su
Wuxi 3 Star US$48.00
Jin Jiang Wuxi Grand Hotel -
218 Zhongshan Road, Wuxi (Jiangsu),
Wuxi (Jiangsu) 4 Star US$60.00

More towns in & around Jiangsu

A - Z List of areas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z